นครเพตรา
เที่ยวต่างประเทศ

นครเพตรา อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากเป็นอันดับต้นๆของโลก บา ค่า ร่า 1688 เครดิตฟรี

นครเพตรา  นครหินแกะสลักโบราณที่ซ่อนตัวอย่างลึกลับในหุบเขา วาดี มูซา หรือ หุบเขาโมเสส

นครเพตรา  หลบซ่อนอย่างลึกลับใน ซอกเขาวาดี มูซา ซอกเขาที่ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเดดซี กับทะเลอัคบาในประเทศจอร์แดน บา ค่า ร่า 1688 เครดิตฟรี นครนี้ในโบราณกาลนั้นเป็นนครที่การค้าขนาดใหญ่ เป็นเมืองหลวงของชนเผ่านาบาเชียนซึ่งเป็นชนเผ่าที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจอร์แดนในแต่ก่อน แล้วก็ถูกละทิ้งยาวนานกว่า 700 ปี ซึ่งได้ถูกศึกษาค้นพบโดยนักตรวจสอบชาวสวิตเซอร์แลนด์ โจฮันน์ ลุควิก เบิร์กฮาร์ท ในปี คริสต์ศักราช 1812

ชาวไร่ชาวนาบาเชียนสร้างเมืองแห่งนี้โดยใช้กระบวนการแกะหินให้เป็นช่องอุโมงค์ โรงแสดงละครของเมืองแห่งนี้ซึ่งเป็นต้นแบบของโรงแสดงละครแบบกรีก-โรมัน ข้างหน้าของวิหารเอล เดียร์ ซึ่งสูง 42 เมตร บา ค่า ร่า 1688 เครดิตฟรี ในเมืองแห่งนี้เป็นตัวอย่างที่ดีอีกแห่งหนึ่งของสถาปัตยกรรมแบบภาษากรีกโบราณ ทำให้นครเปตราได้รับสมัครสมาชิกจากหน่วยงาน UNESCO ให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี พุทธศักราช 2528

ที่ตั้ง : Jordan
เปิดให้เข้าชม : 06.00-16.00 น. ในช่วงฤดูหนาว และ 06.00-18.00 น. ในช่วงฤดูร้อน…